Somatropine

Somatropine

Daarom moet er oplettendheid in acht worden genomen wanneer somatropine houdende producten toegediend worden aan borstvoeding gevende vrouwen. IGF-I / IGFBP-3 ratio als richtlijn voor een eventuele dosisaanpassing kunnen worden gebruikt. Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek “lijst van hulpstoffen.”. Pen lekken en er kunnen zich luc htbelletjes vorme in de ampul. Verwijder altijd de naald en doe de beschermdop op de pen of de zwarte dop op de naaldbescherm r, voordat u hem opbergt.

Four Impaired Glucose Tolerance And Diabetes Mellitus

Probeer het groeihormoon zo veel mogelijk op de zelfde tijd te injecteren. Als u een dosis vergeten bent, injecteer de volgende dosis dan de volgende dag op het normale tijdstip. Schrijf op wanneer u een dosis vergeten bent en vertel het aan de arts bij de volgende controle. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt. Vertel de arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt.

Mag Ik Somatropine Met Andere Medicijnen Gebruiken?

  • Indien opnieuw een behandeling met groeihormoon wordt gestart, dient de patiënt zorgvuldig gevolgd te worden op symptomen van intracraniale hypertensie.
  • In de tweekamerampul bevindt zich wit poeder in de voorste kamer en een heldere oplossing in de achterste kamer.
  • Er zijn geen gegevens over de veiligheid van het continueren van groeihormoonsuppletie bij een gelijktijdige acute levensbedreigende aandoening.
  • Bewaar de tweekamerampul/voorgevulde pen in de buitenverpakking ter bescherming tegen licht.

Denk eraan om Genotropin meteen na de injectie weer in de koelkast terug te zetten. Vraag uw arts om advies voordat u met Genotropin gaat beginnen terwijl u borstvoeding geeft. Misschien moet de dosering van deze geneesmiddelen of van Genotropin veranderd worden. Vertel het uw behandelend arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest. Stel slaapapneusyndroom vast vóór de behandeling via polysomnografie of nachtelijke oxymetrie en monitor bij vermoeden ervan.

Is Genotropin Used For Bodybuilding?

Houd de pen in uw ene hand vast, onder het paarse brand. P k met de andere h and de naaldbeschermer onder het naaldschild (afbeelding 4b). Als het naaldschild u itschuift, duw het dan terug in de naaldbes chermer tot het op zijn plaats klikt. In de huid rond de injectieplaats kunnen bultjes ontstaan; dit kunt u voorkomen door voor iedere injectie een andere plaats te kiezen. Dit komt meestal alleen voor gedurende een korte periode aan het start https://bankiando.com/sermorelin-mogelijke-bijwerkingen-en-risico-s/ van de behandeling en verdwijnt vanzelf of als de dosering wordt verlaagd.

Bij een nieuwe pen wordt d dosering slechts eenmaal ing esteld. U kunt de pen met of zonder naaldbescherm er gebruiken. Gooi naalden en lege of gedeeltelijk gebruikte ampullen nooit weg met het huishoudafval. Als u klaar bent met een naald moet u speciale voorzorgsmaatregelen nemen om deze weg te gooien, zodat deze niet meer gebruikt kan worden en niemand zich eraan kan prikken. U kunt hiervoor een speciale afvalcontainer voor gebruikte naalden vragen in het ziekenhuis of bij de apotheek. Deze vaak voorkomende bijwerkingen bij volwassenen beginnen in de eerste maanden van de behandeling en verdwijnen spontaan of als de dosering verlaagd wordt.